Loge Witte Lotus

Algemene Ledenvergadering 2011

Het bestuur van Loge Witte Lotus, nodigt je graag uit op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Loge, die zal doorgaan in de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen. De vergadering start om 20.00 uur precies en wordt afgesloten rond 22.00 uur.

Toegepaste Theosofie: te bepalen

Bijeenkomst voor leden en geïnteresseerden.

Onderwerp later te bepalen, kom dus terug kijken op de website… Aan bod kunnen komen:

  • Fysica, astrofysica, quantumfysica, scheikunde, wiskunde (de "exacte" wetenschappen)
  • Filosofie, psychologie, sociologie (de "sociale" wetenschappen)
  • Parapsychologie, parawetenschap (de wetenschappelijke kringen beschouwen dit meestal als "pseudo" wetenschappen, de Theosofie is echter niet afkerig van het bestuderen hiervan)

Vrije Vergadering: De lichamen van de mens - de wereld waarin hij leeft

De lichamen van de mens - de wereld waarin hij leeft.

Hoe vaak horen we niet spreken over chakra’s, astraal lichaam, etherisch dubbel en dergelijke. De esoterie beweert dat de mens verschillende lichamen heeft. De wetenschap maakt hier komaf mee door te stellen dat we enkel een fysiek lichaam hebben en tot dusver geen andere lichamen werden waargenomen. Overigens, als die andere lichamen bestaan, waaruit bestaan ze en waar zijn ze dan wel, dat we ze niet kunnen zien?

Toegepaste Theosofie: wereldmeditatie

De recente aardbeving en de tsunami in Japan, het gevecht om de macht in Libië, ongeregeldheden overal in de wereld, krijgen momenteel onze volle aandacht. We kunnen het niet ontkennen, de aarde is erg van streek.

Over de hele wereld worden initiatieven op touw gezet en materiële hulp wordt geboden aan de slachtoffers. Ook op spiritueel gebied worden oproepen gedaan tot het samen mediteren.

Hoe mooi kan het zijn, voor ieder van ons, om ook ons steentje te kunnen bijdragen.

Vrije Vergadering: de niet-roomse Katholieke Kerken

In ons vakantienummer van het Witte Lotusblad publiceerde Christian Vandekerkhove een diepgaand artikel hierover. Vanavond hebben we hierover een verhelderend gesprek. Het is niet de bedoeling hier een volledige inventaris te maken van de niet-roomse katholieke kerken, doch eerder de diversiteit ervan aan te tonen.

Christian Vandekerkhove is lid van onze loge.

Toegepaste Theosofie - Reeks Boeddistische Tantra

Tijdens de eerste helft van het komend activiteitenjaar 2010-2011 bekijken we een serie voordrachten gehouden door Glenn Mullin, opgenomen in de Theosophical Society in America in 2003.

Toegepaste Theosofie: meditatievormen

Introductie tot verschillende praktijken van meditatie.

Theosofische standpunten hierover worden toegelicht, en daarna wordt de voorgestelde meditatie toegepast.

Sabine Van Osta en Jan De Smedt zijn lid van onze loge.

Theosofisch Practicum

In januari starten we met een bijkomende activiteit: "Theosofisch Practicum".

Elke vierde maandag van de maand vanaf januari 2008 zal er een extra bijeenkomst zijn, die de bedoeling heeft Theosofie echt in de praktijk te brengen.

Hierbij worden de Drie Doelstellingen van de vereniging voor ogen gehouden, met nadruk op de tweede helft van de tweede doelstelling (het vergelijkend bestuderen van wetenschap en filosofie) en op de derde doelstelling (het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn).

Theosofische litteratuur: De Stem van de Stilte

H.P. Blavatsky: “De Stem van de Stilte” ISBN: 9789070328542 online te lezen op http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/stem/index.htm

Gedeelten uit een oud-oosters geschrift over de weg naar het Nirvana, vertaald door de oprichtster van de theosofie.

De ethische regels in dit boek zijn vertaald uit het ‘Boek van de gulden voorschriften’, dat is ontleend aan dezelfde oude bron als de Stanza’s van Dzyan waarop De Geheime Leer is gebaseerd.

Ethica: De Vier Inzichten

Don Miguel Ruiz: “De Vier inzichten” ISBN:987-90-202-8198-9

  • Wees onberispelijk in je woorden
  • Vat niets persoonlijk op
  • Ga niet uit van veronderstellingen
  • Doe altijd je best

Zo luidt het Tolteekse recept om een gelukkig en vrij mens te worden. Deze verrassend eenvoudige, maar doeltreffende leefregels is gebaseerd op de oude Tolteekse wijsheid en wordt ons voorgesteld door Don Miguel Ruiz de auteur van dit boek en zelf van Tolteekse afkomst.

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus