Loge Witte Lotus

Het Martinisme

Overgenomen uit het Witte Lotusblad, december 2013

De Indo-Europese beschaving: Wat, waar, wanneer?

Het Indo-Europees

Er is op zich niets bijzonders aan de Indo-Europeeërs, behalve dat ze als taalgroep de helft van de wereldbevolking uitmaken en dat hun talen sinds tweehonderd jaar het voorwerp uitmaken van grondige studie, zodat een zeer volledig beeld van deze taalfamilie ontwikkeld is. Hun wereldbeeld is interessant, maar dat is dat van andere gemeenschappen ook, en allemaal behoren ze tot één stamboom. Het ongewoon belang van het Indo-Europees ligt vooral op politieke vlak, in de moderne geschiedenis van zowel Europa als Iran en India.

Het pad van de spirituele groei

In de theosofische leer zijn de begrippen "Pad" en "spirituele groei" even fundamenteel als begrippen zoals bijv. het Ene Leven, Karma, Reïncarnatie, Cycliciteit of het Goddelijk Plan. Meer nog, ze vormen de kern van en een basis tot inzicht in het hele menselijke verhaal. Beide begrippen staan in rechtstreeks verband met de rol, het doel en de plaats die de mens volgens de meeste wijsheidsstelsels toebedeeld krijgt zowel op universele als op planetaire schaal. Juist dat heeft een handjevol mensen altijd al geïnteresseerd, reeds van in wat wij de Oudheid noemen: waar komen we vandaan?

Grondbeginselen der theosofie - C. Jinarajadasa

isbn (Engels): 978-1564595355 (1921), gepubliceerd in 1995 door Kessinger Publishing.

Hij was de vierde internationale president van de vereniging van 1946 tot 1953.

Dit werk is on-line te raadplegen op http://users.ez2.net/nick29/theosophy/fp-index.htm.

Sabine Van Osta is lid van onze loge.

Jubileum 50 jaar Stichting Proklos video

Sedert 1958 werd bij koninklijk besluit de Stichting Proklos gevolmachtigd om binnen de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Universiteit Leiden de leerstoel te beheren in de “Metafysica in de geest van de Theosofie”.

In mei 2008 werd de 50ste verjaardag van Proklos gevierd met een zeer interessant symposium in Leiden met als thema: Omnipresent Mind.

Het Witte Lotusblad

Elke maand publiceert de Loge Witte Lotus een nieuwsbrief met daarin de laatste nieuwtjes, aankondigingen voor lezingen, studieavonden en andere wetenswaardigheden.

Site Milisstraat

Er zijn drie loges actief

In Antwerpen huizen drie loges broederlijk in de lokalen van de Milisstraat 22, 2018 Antwerpen. Die bevinden zich vlakbij het Centraal Station, op zo'n vijf minuutjes loopafstand.

Kwestie van je een beetje te oriënteren.

Welkom

Beste Bezoeker,

Van harte welkom op de webstek van Loge Witte Lotus, een van de jongere loges van de Belgische Theosofische Vereniging vzw.

Theosofie is van alle tijden, de principes die zij verwoordt zijn van toepassing op al wat leeft, ook al is al wat leeft zich daar niet ten volle van bewust. Zo staat de mens nog maar aan het begin van de ontdekking dat alles met alles verweven en verbonden is, ieder element met ieder ander element, telkens op een unieke manier. De gevolgen van die kennis strekken ver…

Toegepaste Theosofie

Één keer per maand hebben we een speciale bijeenkomst: hoe passen we theosofie toe in het leven van alledag?

Hierbij worden de Drie Doelstellingen van de vereniging voor ogen gehouden, met nadruk op de tweede helft van de tweede doelstelling (het vergelijkend bestuderen van wetenschap en filosofie) en op de derde doelstelling (het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn).

Dit heeft twee grote doelen voor ogen:

Esoterisch Christendom

Als we spreken van esoterie moeten we onderscheid maken tussen eso- en exoterie.

Eso is het Griekse woord voor innerlijk/ van binnen. Het betekent geheim of verborgen en innerlijk. Dit waren leringen bestemd voor de zogenaamde ingewijden. Esoterisch Christendom betreft dus een traditie die de geheime leer van Jezus doorgeeft. 

Pagina's

Abonneren op RSS - Loge Witte Lotus